Mahalaxmi Vrat Katha PDF In Marathi - महालक्ष्मी व्रत कथा और आरती, पूजा विधि

Mahalaxmi Vrat Katha PDF In Marathi: महालक्ष्मी व्रत कथा और आरती, पूजा विधि

According to Hindu mythology, Mahalaxmi Mata is a revered God for wealth and prosperity in the Hindu religion. Everyone is worshipping the Mahalaxmi Ji for the resolves financial problems of the family. To get the attention and blessing from the Mahalaxmi Ji many people observe Mahalaxmi Vrat, Recite Katha, and Aarti. The start of the “Ashtami” of Shukla Paksha Day is especially dedicated to the Mahalaxmi Ji. This year if you also want to observe the Mahalaxmi Vrat and recite Aarti & Katha you must read this blog to the end. Here we have shared the direct link to download the Mahalaxmi Vrat Katha PDF in Marathi along with the Aarti lyrics, pooja method, full story, etc.

Mahalaxmi Vrat Katha PDF In Marathi

If you are going to perform “Mahalaxmi Vrat” for the first time and don’t know about this ritual. Then you must have read this section for the basic information about this Vrat or Katha. Mahalaxmi Vrat is devoted to Goddess Lakshmi and this ritual starts from the ‘Ashtami’ of Shukla Paksha in the Hindu calendar month ‘Bhadrapada’. Mahalaxmi Vrat period ends on the Krishna Paksha Ashtami of Ashwin month. There are a total of 16 days observed for the fast of Mahalaxmi Ji.

Many people are following fasts with strict rules like eating not allowed in the fast. Radha Ashtami is a celebration that is observed on this day in addition to Radharani’s birthday. On this day, the Mahalakshmi fast is performed with much ceremony and devotion. This pleases Goddess Lakshmi, who bestows her blessings on the followers. On this day, in addition to worship, Mahalakshmi Vrat Katha should be recited. Let’s download the Mahalaxmi Vrat Katha (Marathi) in PDF format through the link below.

महालक्ष्मी व्रत कथा और आरती Marathi PDF Download – Overview

PDF Name Mahalaxmi Vrat Katha PDF In Marathi
Katha महालक्ष्मी व्रत कथा और आरती, पूजा विधि
Language Marathi
Document Type Pdf format
Pdf Size 102 Kb
Total Pages 1 to 5
महालक्ष्मी व्रत कथा PDF Download Here

श्री महालक्ष्मीच्या आरती – मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा मराठी आरती

जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी । वससी व्यापक रुप तू स्थूल सूक्ष्मी ॥ध्रु.॥ करविरपुरवासिनी सुरबर मुनिमाता । पुरहरवरदायिनी

मुरहरप्रियकांता कमलाकरें जठरी जन्मविला धाता। सहस्त्रवदनी भूधर न गुणगांता ॥१॥

मातुर्लिंग गदा खेटक रविकिरणी । झळके हाटक – वाटी पियूष रसपाणी । माणिकरसना सुरंगबसना मृगनयनी ।

शशिकरवदना राजस मनदाची जननी | जय देवी ॥२॥

ताराशक्ति अगम्य शिवभजका गौरी। सांख्य म्हणति प्रकृति निर्गुण निर्धारी ॥ गायत्री निजबीजा सारी ।

प्रकटे पद्मावती निजधर्माचारी ॥ जय देवी ॥३॥

अमृत भरिते सरिते अनुदुरिते चारी मारी दुर्घट असुरां भवदुस्तर तारी। वारी मायापटल प्रणमत परिवारी ॥

हे रुप चिद्रूप दावी निर्धारी ॥ जय देवी . ॥४॥

चतुरानने कुश्रित कर्माच्या ओळी । लिहिल्या असतील माते माझे निजभाळी पुसोनि चरणांतली पदसुमने क्षाळी ॥

मुक्तेश्वर नागर क्षीरसागर बाळी ॥ जय देवी ॥५॥

महालक्ष्मी व्रत कथा पूजा विधि

In this section, we have provided the information about the श्री महालक्ष्मी ची स्थापना, पूजा व विसर्जन विधी – गुरुवार व्रत पूजा विधी – Guruvar Vrat Puja. 

१) ही पूजा करण्यास ब्राह्मणाची (गुरुजींची) आवश्यकता नाही, आपणच मनोभावे ही पूजा करावयाची आहे.
देवीचे तोंड पूर्वेकडे करून किंवा उत्तरेकडे करुन ठेवावे. म्हणजे पूजा करणाऱ्याचे तोंड पश्चिमेकडे किंवा दक्षिणेकडे होईल.

२) पूजेची जागा जमल्यास गाईच्या शेणाने सारवावी. फरशी असल्यास, ओल्या फडक्याने पूसून घ्यावी.
त्यावर चौरंग किंवा पाटावर गहू किंवा तांदूळ वर्तुळाकर पसरुन ठेवावे. त्यावर कुंकवाचे स्वास्तिक काढावे.

३) एक तांब्याचा तांब्या तर दुसऱ्या धातुचा चालेल, तो स्वच्छ घासुन घ्यावा. त्यात पाणी भरावे.
त्या पाण्यात एक सुपारी, पैसा व दूर्वा घालाव्यात. कलशाच्या तोंडावर पाच प्रकाराच्या झाडाच्या पाच डहाळया
किंवा पाच झाडांची प्रत्येकी पाच पाच पाने रचुन त्यावर नारळ ठेवावा. नारळाची शेंडी वर असावी.

४) कलशाच्या बाहेरच्या बाजूला हळदी कुंकवाची बोटे आठ दिशांना लावावी. नंतर तो कलश गहु किंवा तांदळाच्या जो गोल केला आहे,
त्यावर ठेवावा. पुस्तकाचे सुरुवातीस महालक्ष्मीचे चित्र छापले आहे ते पुठ्ठयावर चिकटवावे किंवा
त्याची फोटो फ्रेम करून कलशाला टेकुन समोर ठेवावी किंवा महालक्ष्मीची मुर्ति असल्यास ती ठेवावी.

५) पाटावर किंवा चौरंगावर उजव्या बाजूस थोडेसे तांदुळ (मुठभर) ठेवून त्यावर गणपती म्हणून सुपारी ठेवावी.

६) चौरंगावर मध्यभागी, कलशाच्या पुढे आपल्यासमोर गणपतीकडे तोंड केले असता, डाव्या बाजूस दोन देठाची पाने त्यावर नाणे व सुपारी ठेवावी.

७) घरातील देवास व वडील माणसांस नमस्कार करुन प्रथम गंधफुल, अक्षता वाहुन श्रीगणपतीची पुजा करावी उदबत्ती ओवाळावी,
गुळखोबऱ्याचा नैवेद्य दाखवावा व प्रार्थना करावी.

वक्रतुंडमहाकाय सुर्यकोटीसमप्रभ । निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

८) चौरंगावरील ठेवलेल्या विड्याच्यापानांवर नाणे सुपारी ठेवलेल्या विडयावर पळीने पाणी सोडावे.

९) मग

ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ माधवाय नमः । असे आचमन करुन ॐ गोविंदाय नमः । ॐ विष्णवे नमः |

म्हणुन ताम्हानात दोन पळ्या पाणी उजव्या हातावरुन सोडावे.

१०) नंतर देवीला स्नान घालावे. तेजबीर असल्यास फुलाने, तुळशीपत्राने पाणी शिंपडावे. कागद खराब होवू देवू नये.

११) मग हळद – कुंकू, अष्टगंध, फुले अलंकारार्थ अक्षता वहाव्यात आणि अगरवत्ती, धूपदीपाने ओळावावे,
नैवेद्य अर्पण करुन देवीस आपली इच्छा सांगावी व पुर्तेतेसाठी हात जोडुन प्रार्थना करावी.

१२) देवीसमोर पाटावर बसुन प्रथम श्रीगणपतीची कहाणी व मग श्री महालक्ष्मी कथा (कहाणी) व श्रीमहालक्ष्मी महात्म्य वाचावे.
दोन्हीही या लेखात मध्ये दिल्या आहेत. आपल्याला वाचता येत नसेल किंवा अडचण असेल तर दुसऱ्याकडुन वाचुन घ्यावे.

१३) पुन्हा नैवैद्य दाखवून मग श्रीमहालक्ष्याष्टक म्हणावे. श्रीमहालक्ष्याष्टक खाली दिले आहे. यापूर्वी देवीस आपली इच्छा मनात सांगुन,
निरांजन ओवाळुन साष्टांग नमस्कार करुन, पुर्ततेसाठी प्रार्थना करावी.

१४) सायंकाळी लक्ष्मीची पूजा आरती (खाली दिली आहे) करुन गोड धोडाचा नैवैद्य दाखवावा गोग्रास काढून ठेवावा.
लगेच गाय मिळाल्यास अगर नंतर गाईस घालावा. उद्यापनाचे दिवशी सुवासिनी ब्राह्मणास भोजन व दक्षिणा द्यावी.

१५) नैवेद्याचे पान आपण घ्यावे.

१६) दुसरे दिवशी स्नान करुन गणपती व कलश यावर अक्षता वहाव्यात व पुनारागमनायचे असे म्हणावे मुर्तीवर अक्षता टाकु नयेत.

१७) मग कलशातील पाणी तुळशीवृंदावनात विसर्जन करावे व पाने घराबरोबर नेवून पाच ठिकाणी ठेवावीत.
घरात आल्यावर पुजेच्या जागी दोन वेळा हळदकुंकू, अक्षता वाहुन नमस्कार करावा.

१८) हे व्रत मार्गशीर्ष महिन्यात सर्व गुरुवारी करावे (शेवटच्या गुरुवारी उद्यापन करावे) किंवा एकुण आठ गुरुवारपर्यंत करता येते.

१९) या व्रताची कथा पद्यपुराणात आहे. देवीच्या कृपाप्रसादाने सुख शांती, धनवृध्दी, वैभव संततिप्राप्ति ह्या गोष्टी भक्तांस प्राप्त होतात.

Pradosh Vrat Katha PDF, Significance, Fasting Rules

Santoshi Mata Ki Aarti, Vrat Katha, Puja Vidhi 

Vaibhav Lakshmi Vrat Katha PDF, Laxmi Puja Vidhi

Shiv Mahapuran Katha Book PDF Free Download

Vishnu Bhagwan Ki Kahani/ Vrat Katha, Aarti PDF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *